Elke Hergert – Kullen

Elke Hergert – Langø Sand

Elke Hergert – Stavns Fjord, Samsø

Elke Hergert – Sandbank

Elke Hergert – Kleiner Belt

Elke Hergert – Wattseite Sylt

Elke Hergert – Bewegte Landschaft III

Elke Hergert – Ufer

Elke Hergert – Brandung vor Skagen

Elke Hergert – Fanø Strand